חבילות הלימוד

קורסים לילדים (גילאי 4 עד 12)

תלמיד 1
30 דקות
עד פעמיים בשבוע (אתה יכול לבחור מאוחר יותר יום/שעה)
5 שיעורים
$20
לשיעור
מורה דובר אנגלית שוטפת
$100* לאופציה הזאת
10 שיעורים
$18
לשיעור
מורה דובר אנגלית שוטפת
$180* לאופציה הזאת
20 שיעורים
$17
לשיעור
מורה דובר אנגלית שוטפת
$340* לאופציה הזאת
40 שיעורים
$14
לשיעור
מורה דובר אנגלית שוטפת
$560* לאופציה הזאת
*תלוי עלויות נוספות כמו מע"מ או מיסים שייתוספו לפי חוקי המדינה.
תלמיד 1
30 דקות
עד פעמיים בשבוע (אתה יכול לבחור מאוחר יותר יום/שעה)
5 שיעורים
$30
לשיעור
מורה דובר אנגלית שפת אם
$150* לאופציה הזאת
10 שיעורים
$26
לשיעור
מורה דובר אנגלית שפת אם
$260* לאופציה הזאת
20 שיעורים
$25
לשיעור
מורה דובר אנגלית שפת אם
$500* לאופציה הזאת
40 שיעורים
$22
לשיעור
מורה דובר אנגלית שפת אם
$880* לאופציה הזאת
*תלוי עלויות נוספות כמו מע"מ או מיסים שייתוספו לפי חוקי המדינה.
2 עד 6 סטודנטים
50 דקות
פעם בשבוע (אתה יכול לבחור מאוחר יותר יום/שעה)
40 שיעורים
$6.88
לשיעור
מורה דובר אנגלית שוטפת
$275* לאופציה הזאת
*תלוי עלויות נוספות כמו מע"מ או מיסים שייתוספו לפי חוקי המדינה.
2 עד 6 סטודנטים
50 דקות
פעם בשבוע (אתה יכול לבחור מאוחר יותר יום/שעה)
40 שיעורים
$13.75
לשיעור
מורה דובר אנגלית שפת אם
$550* לאופציה הזאת
*תלוי עלויות נוספות כמו מע"מ או מיסים שייתוספו לפי חוקי המדינה.

Our Courses

Fun with Flupe

Course Description: When the book of rhymes shines, Paul knows that it's a sign! Join Paul, Flupe and Granny Fix on exciting problem-solving adventures. Learn new words and sing a new nursery rhyme in every episode! Age: 4-5 Years Vocabulary learned: 650 Words

Jump with Joey

Course Description: The Kangi call comes through, and it's time to go to Storyville. Kangi and Joey have a problem to solve. Milly and Paul are ready to lend a helping hand, learning new words and letters in the process.

Age: 6-9 Years 
Vocabulary learned: 900 Words